Architectuur is een fantastisch gereedschap om ruimtes te creëren die de beleving en emotie van gebruiker beïnvloeden en is de slimme vormgeving die kan reageren op veranderingen in de omgeving of op veranderende wensen. Flora en fauna vormen hierin een eindeloze inspiratiebron doordat zij omgevingsfactoren en elementen altijd optimaal weten te benutten.

Deze tijd heeft als voordeel dat er veel innovatie plaats vindt waardoor techniek en vormgeving versmelten tot integraal ontworpen gebouwen die de omgevingsfactoren weten te benutten.

Een gebouw als producent van eigen energie is nu werkelijkheid. Zo wil ik een bijdrage leveren op sociaal, ecologisch en economisch vlak.
Linda Buijsman